napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Zielone Wydarzenia w Poznaniu. Spotkajmy się naturalnie.
Utworzono 08.11.2016

Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju pragnie poinformować o kontynuacji projektu Zielone Wydarzenia, które w okresie październik - listopad 2016 będzie współfinansowane ze środków budżetowych Miasta Poznania, będących w dyspozycji Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

DLA KOGO?


W tym okresie pragniemy wesprzeć poprzez przekazanie wiedzy i zainspirowanie 40 - 50 osób -
organizatorów wydarzeń (m.in. przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych,
biznesu) na osiedlach JEŻYCE, STARY GRUNWALD, STARE MIASTO I ŚW. ŁAZARZ w Poznaniu do
wdrażania innowacji ekologicznych i społecznych. Chcemy pokazać, że podejmowane działania
jednocześnie mogą cechować się:

 

  • Wysoką efektywnością ekologiczną, czyli ograniczać negatywny wpływ na środowisko
  • Wykorzystaniem lokalnego potencjału, szczególnie społecznego
  • Ekonomiczną stabilnością

 

Osoby nie muszą być częścią formalnych i zorganizowanych grup. Uczestnicy powinni spełniać jeden z poniższych warunków:

  • wykazują zainteresowane tematyką ochrony środowiska (OŚ) i/lub zrównoważonego rozwoju (ZR)
  • planują włączać aspekty środowiskowe w przygotowywane lub planowane akcje na wspomnianych osiedlach;
  • są częścią zespołu organizującego wydarzenie lub planują być częścią takiego zespołu;
  •  planowane wydarzenie może mieć wielkość od osiedlowego/szkolnego festynu do wydarzenia obejmującego całą dzielnicę.
DZIAŁANIA
1. Przeprowadzonych zostanie 5 warsztatów (3h), każde dla 7-12 osób. Podczas spotkań
wspólnie zostaną wypracowane scenariusze Zielonego Wydarzenia wybranego przez
uczestników.
2. Przeprowadzenie 5 indywidualnych konsultacji dla już konkretnych wyzwań stojących przed
daną osobą zaangażowaną w organizację wydarzenia, które ma mieć ograniczony negatywny
wpływ na środowisko.
W obu przypadkach należy wysłać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie cpe.info.pl.

 


GDZIE?
1. Warsztaty - Centrum Inicjatyw Lokalnych, ul. Bukowska 27/29.
2. Konsultacje - miejsce ustalane indywidualnie.

KIEDY?

1. Warsztaty*
26.10.2016 godz. 10-13
26.10.2016 godz. 13-16
27.10.2016 godz. 11-14
5.11.2016 godz. 10-13
*Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu.

UWAGA ZMIANA TERMINU: 10.11 i 17.11. 2016 


2. Konsultacje - termin ustalany indywidualnie

Projekt współfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania, będących w dyspozycji Wielkopolskiej Rady Koordynacyjnej Związku Organizacji Pozarządowych, oraz współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Dla przypomnienia:
Zielone wydarzenie (ang. green event) to takie, które na każdym etapie przygotowań i realizacji
zapewniają działania przyjazne dla środowiska naturalnego - redukujące negatywny wpływ danej
imprezy poprzez oszczędności energii i materiałów .Fundacja Aeris Futuro jest pomysłodawcą i koordynatorem ogólnopolskiej kampanii Zielone Wydarzenia. 

 

Dodatkowe pytania - osoba kontaktowa:
Arkadiusz Zacharzewski
M: (+48) 727 918 596/
e-mail: arkadiusz.zacharzewski@cpe.info.pl 

 

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside