napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Stawiamy na bioróżnorodność! Wspólny mianownik współpracy Fundacji i firmy Yves Rocher
Utworzono 06.06.2016

Dnia 18 maja 2016 w Zakopanem odbyła się Konferencja polskiego oddziału firmy Yves Rocher, na której gościła Fundacja Aeris Futuro. Spotkanie stało się dobrą okazją na podsumowanie kilkuletniej współpracy z firmą w ramach programu CZAS NA LAS .

- Na przestrzeni lat 2010-2016 posadzimy łącznie 350 000 drzewek, pozostało jeszcze 15 tysięcy do posadzenia w Sędziszowie jesienią br. Już wiemy, że co najmniej 80% się przyjęło i nadal rosną. To naprawdę dobry wynik, tym bardziej, że nasadzenia były wykonywane na trudnych terenach jak zniszczone szkodami górniczymi, jak też przy trudnych warunkach klimatycznych, jak ubiegłoroczna susza - powiedziała prezes Fundacji Joanna Mieszkowicz.

Kolejną prelegentką Konferencji była Anna Makowska - leśniczka i edukatorka przyrodnicza, która wystąpiła z wykładem i warsztatem dotyczącym bioróżnorodności. W sposób szczególny tematyka warsztatu skupiła się na najbogatszych ekosystemach, jakimi są ekosystemy wodne oraz wpływie działalności człowieka na doliny rzeczne. Porywająca przemowa Anny pobudziła uczestników konferencji do zastanowienia się, czy działania i wybory każdego z nas mają rzeczywisty wpływ na bioróżnorodność na świecie i w Polsce. Po wprowadzającym do tematu wykładzie, uczestnicy Konferencji podzieleni na zespoły mieli za zadanie zbudować ze zrecyklingowanych butelek PET dwie doliny U-kształtne - jedną uregulowaną przez człowieka, a drugą naturalną. Drużyny mogły skorzystać z pakietu zawierającego różnokolorowe gąbki, symbolizujące m.in. torfowiska, lasy, łąki. Na koniec nastąpiło sprawdzenie wytrzymałości konstrukcji i wypróbowanie, co się wydarzy z doliną w momencie wlania małej, a potem dużej ilości wody.

Na zakończenie spotkania uczestnicy Konferencji mogli zapisać na listkach swoje postanowienia dot. działań na rzecz bioróżnorodności. Chętni mogli przykleić listki do drzewa. - Warsztaty stały się bardzo ciekawym spotkaniem, który obfitował w postanowienia zmieniające nasze codzienne nawyki, jak też sprawdzianem pracy zespołowej, który zdano na ocenę bardzo dobrą - podsumowała na koniec Anna Makowska.

 

 

 

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside