napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
osa_logo_zm
Fundacja Aeris Futuro na Konfernecji OSA- krótka relacja z wydarzenia!
Utworzono 02.05.2016 W dniach 20-21 kwietnia 2016 r. na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej odbyła się II Ogólnopolska Konferencja Naukowa OSA - Odpady, Środowisko, Atmosfera, organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Wentylacji, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa Equilibrium oraz Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami. Fundacja Aeris Futuro będąca partnerem Konferencji, dbała o zachowanie Zielonych Standardów wydarzenia. 

Podczas obrad poruszane były tematy ważne i aktualne, o czym świadczy objęcie wydarzenia przez JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. Kazimierza Furtaka, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż. Elżbietę Nachlik oraz Wojewodę Małopolski Józefa Pilcha honorowym patronatem.

W konferencji udział wzięło 42 prelegentów z całej Polski, w tym z Katowic, Opola, Poznania, Warszawy oraz z wszystkich trzech krakowskich uczelni technicznych.
Obrady podzielono na cztery sekcje tematyczne, z których każda rozpoczynała się referatem plenarnym wygłoszonym przez pracowników Wydziału Inżynierii Środowiska: dr hab. inż. Małgorzatę Pilawską, dr hab. inż. Ewę Szalińską van Overdijk, dr inż. Agnieszkę Lechowską oraz dr. inż. Jerzego Mikosza.

Pierwszego dnia konferencji w ramach paneli „Wszystko płynie" i „Wpuszczony w kanał" poruszano tematy związane z gospodarką wodną i ściekową. Przedstawione zostały zagrożenia związane różnego rodzaju zanieczyszczeniami, od metali ciężkich, poprzez koloidy chronione, aż po stosowany do uzdatniania wody chlor. Dyskutowano na temat możliwości zmniejszania ryzyka, monitorowania i oczyszczania wód skażonych. Zaprezentowano także projekty zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi oraz analizy efektywności rozwiązań technicznych stosowanych w oczyszczaniu ścieków.

Dzień drugi poświęcony był zagadnieniom gospodarki opadami w panelu „Drugie życie odpadów" oraz szeroko pojętej inżynierii środowiska - od monitoringu zapory wodnej po rozwiązania projektowe produktu ekologicznego - w sesji „Zielono mi". Podczas referatów i dyskusji, a także w kuluarach omawiano wyzwania, jakie stoją przed współczesną gospodarką odpadami, wskazano nowoczesne sposoby zagospodarowania odpadów biodegradowalnych i osadów ściekowych oraz rozwiązania techniczne. Uczestnicy zapoznali się także z charakterystyką Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie. Kilka referatów poświęconych było także różnym zastosowaniom odnawialnych źródeł energii. Prelegent mgr Marcin Cholewa z Państwowej Akademii Nauk, współpracujący z Fundacją Aeris Futuro wygłosił referat na temat innowacyjnych narzędzi offsetowania emisji gazów cieplarnianych- Social Carbon Offset

Konferencja niewątpliwie posłużyła wymianie poglądów i doświadczeń naukowców z rożnych ośrodków badawczych, a także - dzięki szerokiemu zakresowi poruszanej problematyki - stworzyła szansę na przepływ informacji i wzajemne inspiracje pomiędzy różnymi dziedzinami.

Całe spotkanie zostało zorganizowane w zielonym standardzie, uzyskując Certyfikat Zielonego Wydarzenia . Oznacza to, że negatywny wpływ na środowisko naturalne był ograniczany, a emisje CO2, których nie udało się uniknąć (w tym także inne formy wpływu na środowisko w przeliczeniu na emisje CO2), dzięki partnerstwu Fundacji Aeris Futuro zostaną zneutralizowane w postaci nasadzeń drzew, czyli tzw. offsetu . Już w trakcie trwania konferencji uczestnicy oraz członkowie komitetów organizacyjnego i naukowego zasadzili pierwsze drzewo symbolicznie rozpoczynające offset. Klon pospolity rośnie już na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej.

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside