napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
osa_logo_zm
Fundacja Aeris Futuro partnerem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OSA: ODPADY – ŚRODOWISKO – ATMOSFERA
Utworzono 14.04.2016

Przypominamy, że już wkrótce - w dniach 20-21 kwietnia 2016 roku na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej odbędzie się II edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej OSA. Fundacja Aeris Futuro jest partnerem tegorocznego wydarzenia.

Konferencja poświęcona jest trzem głównym tematom:


Odpady - problematyka odpadów opakowaniowych, technologia spalarni odpadów, korzyści wynikające z budowy spalarni, współpraca spalarni z miejskim systemem ciepłowniczym, recykling odpadów;
Środowisko - tematy związane z wentylacją, klimatyzacją i ogrzewnictwem, oczyszczaniem ścieków oraz uzdatnianiem wody, a także energooszczędne budownictwo;
Atmosfera - zagadnienia filtracji powietrza, ochrony jakości powietrza, instalacji przemysłowych, metodyki pomiarów zanieczyszczeń, a także smogu w Krakowie.

Konferencja OSA odbędzie się pod honorowymi patronatami Rektora Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Kazimierza Furtaka, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska, prof. dr hab. inż. Elżbiety Nachlik oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Jacek Krupa.

Tegoroczna edycja konferencji zostanie zorganizowana w standardzie Zielonego Wydarzenia. Oznacza to, że podczas konferencji oraz na etapie przygotowań organizatorzy starają się ograniczać negatywny wpływ na środowisko. Główne środki, które zostały podjęte, aby to osiągnąć, to:
• organizacja konferencji w lokalizacji, do której łatwo dojechać publicznymi środkami transportu;
• ograniczone wytwarzanie odpadów, oraz poddanie odpadów, które powstaną mimo starań, zbiórce selektywnej;
• produkty serwowane podczas przerw kawowych pochodzić będą ze źródeł lokalnych i odpowiedzialnych, zakupione w opakowaniach o dużych pojemnościach lub bez opakowań;
• materiały konferencyjne zostaną wydrukowane na papierze ze zrównoważenie prowadzonych lasów lub z recyklingu, druki zostaną ograniczone do minimum;
• uroczysta kolacja zostanie przygotowana z produktów lokalnych i sezonowych;
• emisje CO2 powstałe w wyniku organizacji konferencji, dzięki Fundacji Aeris Futuro, zostaną poddane offsetowi w postaci nasadzeń drzew.

Konferencja OSA stara się uzyskać Certyfikat Zielonego Wydarzenia wydawany przez Fundację Aeris Futuro. Fundacja jest zaangażowana w offset wydarzenia, który symbolicznie rozpocznie się już w trakcie trwania konferencji: na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej posadzone zostanie pierwsze drzewo Konferencji OSA 2016.


Szczegóły dotyczące konferencji znaleźć można na stronie internetowej: www.osa.wis.pk.edu.pl  oraz profilu facebook.

 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside