napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
panele fotowoltaiczne 2
Relacja z Konferencji fundacji EuroNatur poświęconej energetyce obywatelskiej
Utworzono 18.01.2016

„Energia obywatelska, rola regionów, miast i społeczności lokalnych w nowej polityce energetycznej - potencjały i wyzwania"- to tytuł konferencji, która odbyła się 13 stycznia w Centrum Nauki Kopernik . Spotkanie zorganizowała fundacja EuroNatur przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Fundacja im. Heinricha Bölla i Instytutu na rzecz Ekorozwoju.

 

Konferencja zamykała projekt Fundacji EuroNatur pod nazwą: „Identyfikacja regionalnego potencjału zwiększenia efektywności energetycznej - doradztwo przy tworzeniu regionalnych i zdecentralizowanych struktur gospodarczych na Podlasiu (na przykładzie wykorzystania energii wytwarzanej ze źródeł
odnawialnych)". Był on prowadzony od kwietnia 2013 r. ,a jego inicjatorem był Marszałek Województwa Podlaskiego, przy ścisłej współpracy z Politechniką Białostocką. Działanie było finansowane
ze środków Federalnego Ministerstwa Środowiska (BMUB). 

Celem konferencji było przedstawienie aktualnych trendów w polityce energetycznej, porównanie kierunków i potencjałów rozwoju regionów, ale także próba odpowiedzi na pytanie, jakie działania należy podjąć, aby regiony, gminy i ich mieszkańcy stali się filarem transformacji w kierunku czystych źródeł energii. W trakcie konferencji swoje prezentacje przedstawili: Lutz Ribbe (EuroNatur Stiftung), Franzjosef Schafhausen (Federalne Ministerstwo Środowiska - BMUB), Grzegorz Wiśniewski (Instytut Energetyki Odnawialnej w Warszawie), Maciej Żywno, Energetyki Odnawialnej w Warszawie), Maciej Żywno, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Jacek Ploński (Urząd Miasta i Gminy Łapy) Wolfgang Degelmann (Energievision Frankenwald e.V.), dr inż. Stanisław Pietruszko (Politechnika Warszawska, Polskie Towarzystwo Fotowoltaiki), prof. dr Piotr Banaszuk (Politechnika Białostocka), Dominik Böhlein (Energievision Franken GmbH). 

Prezentacje dostepne sa pod adresem:
http://www.chronmyklimat.pl/wiadomosci/energetyka/konferencjafundacji-euronatur-poswiecona-energetyce-obywatelskiej 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside