napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
cop21
Mamy jedną planetę- porozumienie klimatyczne na COP 21 w Paryżu.
Utworzono 10.12.2015

Trwająca do 11 grudnia ONZ-owska konferencja COP21 zakończy się globalnym porozumieniem klimatycznym, które ma uchronić świat przed większym niż 2oC wzrostem średnich temperatur na świecie w porównaniu z erą przedindustrialną.


Dlaczego jest to takie ważne? Co nam grozi?

Prognozy nie są zbyt optymistyczne. Naukowcy przewidują widoczne już od wielu lat dynamiczne topnienie lodowców i związany z nim wzrost poziomu wód oceanicznych, zatopienie terenów nadbrzeżnych, a w pasie okołorównikowym susze, klęski żywiołowe, a co za tym idzie brak plonów, głód, przesiedlenia ludności. Konsekwencji wzrostu ziemskiej temperatury jest wiele i zdaje się, że nawet państwa, które jak dotąd stały w opozycji na wszelkie porozumienia klimatyczne, jak chociażby Kanada czy Stany Zjednoczone zdały sobie sprawę z wagi problemu.


Cele COP 21?
Celem COP 21 było doprowadzenie do podpisania ramowego porozumienia o światowym zasięgu, promującego gospodarkę niskoemisyjną i sprzyjającą ochronie klimatu. By zrealizować ten cel, państwa konwencji klimatycznej ONZ (186 ze 194) określiły swoje krajowe dobrowolne wkłady w ochronę klimatu, tzw. INDC - Intended Nationally Determined Contributions. Unia Europejska zredukuje emisje CO2 o 40% w porównaniu do emisji z roku 1990, a także zwiększy udział zielonej energii w swoim miksie energetycznym do 27%. Chiny osiągnęły „zielony punkt zwrotny" i stopniowo odchodzą od węgla, USA natomiast zapowiada „łupkową rewolucję". 

- Ten szczyt w Paryżu jest szczytem przełomowym, wszyscy się umówili że w tym roku zostanie podpisany dokument, który przynajmniej nas zbliży do czegoś wiążącego. To nie są dobrowolne kontrybucje, bo w momencie podpisania porozumienia, te kontrybucje będą obowiązujące, ważące.- komentuje Wojciech Stępniewski z Fundacji Aeris Futuro w TVN 24 BIS.


Czy jednak założone wkłady zapewnią zatrzymanie globalnego ocieplenia na poziomie 2 stopni Celsjusza? Raczej nie, jak wykazano w Paryżu dotychczasowe założenia porozumienia utrzymają temperaturę na poziomie ok. 3 stopni. Dlatego też UE naciskała na rewizję celów co 5 lat, tak by można było z czasem zwiększyć ambicje i finalnie zatrzymać się na dwóch stopniach.
- Samo określenie celów nie wystarczy. Kluczowy jest system ich weryfikacji co 5 lat, który zakłada ciągłe podnoszenie poprzeczki. Bieżące INDC spowodują wzrost średniej temperatury globalnej o około 3 stopnie Celsjusza, czyli są daleko niewystarczające. Jeżeli zamrozimy je na 10 lat, to przy najbliższej ich weryfikacji może się okazać, że już nie jesteśmy w stanie utrzymać wzrostu średniej temperatury globalnej poniżej 2 stopni Celsjusza, co stanowi jeszcze w miarę bezpieczny poziom ocieplenia dla naszej cywilizacji.- komentuje Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.

Według Ban Ki-moona obecny projekt porozumienia, nad którym w tym tygodniu pracują negocjatorzy, jest najlepszy z dotychczasowych. Zastrzegł jednak, że zawiera jeszcze dużo opcji i wciąż zgłaszane są do niego zastrzeżenia. Wśród spornych kwestii sekretarz generalny wymienił zróżnicowanie obowiązków państw uczestniczących w realizacji umowy i poziom ich ambicji (w tym długoterminowy cel redukcji emisji). Sporną kwestią jest ponadto finansowanie adaptacji do zmian klimatu w krajach rozwijających się, a także działania przed 2020 r. Ban Ki-moon podkreślił potrzebę porzucenia „krajowej perspektywy" na rzecz "globalnej wizji".

Traktat zawarty w Paryżu powinien wyznaczyć drogę w kierunku dekarbonizacji gospodarki i zwiększania udziału OZE tak, by w przyszłości 100% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych, bezpiecznych dla ludzi i środowiska.

Jak to przyswoi polska rzeczywistość? 
Polska węglem stoi i nie chce iść w stronę dekarbonizacji. Proponuje stanowisko „neutralności klimatycznej", która nadal pozwoli na korzystanie z węgla, ze stopniowym wprowadzeniem OZE i sadzeniami nowych lasów. Dla przypomnienia Polska zajmuje 36. miejsce na świecie i 10. w Unii Europejskiej pod względem wielkości emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na mieszkańca, a polski sektor energetyczny w ponad 80 proc. opiera się na spalaniu paliw kopalnych, co jest głównym powodem wysokiej emisji gazów cieplarnianych.
-Dzięki czystym technologiom jest przyszłość dla węgla, olbrzymia przyszłość, to trzeba powtarzać wiecznie, że węgiel w Polsce ma przyszłość. Jest to nasze paliwo zapewniające nam bezpieczeństwo energetyczne, mamy technologie, w Polsce powstają nowoczesne bloki i mamy technologie przyszłościowe - przekonywał w Paryżu przedstawiciel AGH

Ale czy opłaca się inwestować w "polski węgiel", który co prawda wystaczy nam na około 200 lat, jednak koszt jego wydobycia ciągle wzrasta? 

- Węgiel obecnie kosztuje 500 zł za tonę , gdzie można go kupić w tym momencie za granicą za 150 zł/t. Gdzie jest opłacalność tego? Węgiel tanieje na świecie, a nie drożeje. - mówi Wojciech Stępniewski -Wielka Brytania zamyka kopalnie i elektrownie węglowe, Polska otwiera kopalnie czy też powoduje, że będą one w przyszłości wykorzystywane i otwiera nowe elektrownie węglowe. Idziemy zupełnie inaczej niż większość krajów na świecie. To się po prostu nie obroni, bo węgiel będzie coraz tańszy.

Czy COP21 będzie przełomem, czy skończy się jedynie na deklaracjach?

-Biorąc pod uwagę ogromną presję polityczną, pod jaką są obecnie delegaci, można założyć, że porozumienie paryskie prawdopodobnie zostanie przyjęte. Oczywiście kwestią otwartą pozostaje fakt, na ile obradujący wykorzystają posiadany mandat polityczny do tego, by zawrzeć rzeczywiście ambitną umowę. Fajerwerków raczej nie będzie. Chociaż jeśli przedstawione cele będą skrupulatnie realizowane, weryfikowane i podnoszone, a postęp technologiczny daje ku temu wielkie nadzieje, to ta kula będzie się toczyć coraz szybciej-  powiedział Krzysztof Jędrzejewski, rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside