napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
logo_zm_FAF_Jordanow
Finał ekologicznego konkursu plastycznego i wystawa prac w Gminnym Ośrodku Kultury w Osielcu!
Utworzono 10.12.2015

Prezes Fundacji Aeris Futuro i Wójt Gminy Jordanów serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką ochrony powietrza w Gminie Jordanów na podsumowanie projektu edukacyjno-informacyjnego pt. „Paląca sprawa: nie róbże zadymy, tu chodzi o nasze zdrowie!",które odbędzie się w piątek 18 grudnia br. o godz. 13.00 w sali GOK w Osielcu.

W czasie spotkania odbędzie się prezentacja wyników projektu, w tym przede wszystkim wystawa najlepszych 15 prac plastycznych wyróżnionych w konkursie plastycznym, a każdy uczestnik będzie mógł wziąć udział w głosowaniu na najlepszą pracę w całej gminie. 

Gościem specjalnym będą przyrodnicy z Babiogórskiego Parku Narodowego, którzy opowiedzą nam o wpływie jakość powietrza na otaczającą nas przyrodę.
W czasie spotkania odbędą się także pokazy filmików ekologicznych oraz przedstawienie prostych sposobów na zmniejszenie toksyczności dymów wydostających się z kominów oraz pokazanie korzyści płynących z tych zmian.

Realizowany konkurs plastyczny dla klas piątych wszystkich szkół podstawowych w gminie Jordanów miał na celu:
> popularyzowanie wśród uczniów, ich rodziców oraz ogółu społeczeństwa potrzeby ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza w gminie Jordanów,
> uwrażliwianie na potrzeby środowiska naturalnego i człowieka jako jego część,
> aktywizowanie dzieci do działań proekologicznych służących podniesieniu jakości życia,
> kształtowanie właściwych postaw obywatelskich i ekologicznych uczniów.

Projekt „Paląca sprawa: nie róbże zadymy, tu chodzi o nasze zdrowie!" realizowany jest od połowy listopada tego roku i obejmuje cykl działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących konieczności ograniczenia emisji spalin z domowych pieców, uświadomienia sobie problemu i konsekwencji dla zdrowia i życia, jakie niesie oddychanie złej jakości powietrzem.
W programie działań zrealizowane zostały dwugodzinne warsztaty we wszystkich klasach piątych szkół podstawowych w gminie oraz konkursy szkolne z nagrodami. Wydana została także ulotka informacyjna dla wszystkich mieszkańców z poradami, jak w łatwy i tani sposób można ograniczyć emisje zanieczyszczeń z własnych kominów. Ulotka ta dostępna jest w Urzędzie Gminy w Jordanowie oraz filiach GOK.

Zapraszamy do udziału w spotkaniu oraz wspólnej debaty na temat zdrowego rozwoju naszej małej ojczyzny!

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside