napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
samorzadowa konferencja klimat
II Samorządowa Konferencja Klimatyczna
Utworzono 14.05.2015

Instytut na Rzecz Ekorozwoju i Związek Powiatów Polskich zapraszają na II Samorządową Konferencję Klimatyczną, która odbędzie się 18-19 maja w Warszawie. Będzie ona podsumowaniem projeku Dobry Klimat dla Powiatów, który był prowadzony przez organizatowów w ciągu minionych pięciu lat przy współudziale brytyjskiej organizacji Community Energy Plus.

Pierwszego dnia uczestnicy spotkają się w Centrum Konferencyjnym na ul. Bobrowieckiej 9, natomiast drugiego dnia w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt Dobry Klimat dla Powiatów miał na celu aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i podjęcia działań służących lepszej adaptacji do zmian klimatu. Celem projektu było też stymulowanie praktycznych inicjatyw i inwestycji na szczeblu lokalnym nakierowanych na ochronę klimatu i adaptacje do jego zmian.

II Samorządowa Konferencja Klimatyczna będzie okazją pozwalającą nie tylko na podsumowanie projektu, ale przede wszystkim pozwoli na zastanowienie się, jakie działania należy podejmować, aby pięknego świata wystarczyło nie tylko nam, ale także następnym pokoleniom.

Do udziału w tym wydarzeniu organizatorzy zaprawszają wszystkich zainteresowanych tą tematyką, zarówno władze samorządowe gmin, powiatów, województw, jak i pracowników administracji publicznej, działaczy organizacji pozarządowych oraz instytucji okołobiznesowych.

Program spotkania i formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie Konferencji .

 

 

Źródło 

 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside