napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Serdecznie zapraszamy firmy branży MICE, ICT, TSL do udziału w projekcie ZIELONA ENERGIA ZMIANY SPOŁECZNEJ
Utworzono 30.04.2015

ZIELONA ENERGIA ZMIANY SPOŁECZNEJ to projekt którego efektem będzie innowacyjny Kalkulator CO2,zgodny z normą ISO 14067, dzięki któremu firmy będą miały możliwość zidentyfikowania obszarów największej emisji CO2 (tzw. śladu klimatycznego), znalezienia sposobów na jej ograniczenie lub zrekompensowanie dzięki inwestycjom w instytucjach prospołecznych zgodnie z autorską zasadą 4xO (Odkryj, Oszacuj, Ogranicz, Oddziałuj). Działania takie są zgodne z założeniami koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wdrażanej przez coraz większą liczbę podmiotów jak i z nowymi działaniami Komisji Europejskiej dotyczącej pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji. 

Fundacja Aeris Futuro (lider), Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN oraz przedsiębiorstwa The Sustainers sp. z o.o. i Kalich rozpoczęły realizację w ramach I konkursu Programu Innowacje Społeczne projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt. ZIELONA ENERGIA ZMIANY SPOŁECZNEJ. Jego celem jest opracowanie innowacyjnego modelu wspierającego instytucje prospołeczne poprzez wykorzystanie offsetowania emisji gazów cieplarnianych np. w formie inwestycji w zieloną energię. Realizacja projektu pozwoli rozwiązać szereg problemów związanych z poprawą efektywności energetycznej gospodarki dzięki zmniejszaniu zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez ich neutralizację. Efektem projektu będzie innowacyjny Kalkulator CO2, (zgodny z nową normą ISO 14067) dzięki któremu różne podmioty będą miały możliwość zidentyfikowania obszarów największej emisji CO2 (tzw. śladu klimatycznego), znalezienia sposobów na jej ograniczenie lub zrekompensowanie dzięki inwestycjom w instytucjach prospołecznych zgodnie z autorską zasadą 4xO (Odkryj, Oszacuj, Ogranicz, Oddziałuj).

Dzięki skorzystaniu z aplikacji i wdrożeniu usługi offsetu podmiot może uzyskać miano „niskoemisyjnego" lub „zeroemisyjnego", wzmacniając swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku. Działania takie są zgodne z założeniami koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wdrażanej przez coraz większą liczbę podmiotów jak i z nowymi działaniami Komisji Europejskiej dotyczącej pomiaru efektywności środowiskowej produktów i organizacji.

Korzyści dla Państwa firmy:
• zwiększenie konkurencyjności poprzez zwiększenie efektywności korzystania z zasobów, w tym zmniejszenie energochłonności,
• zidentyfikowanie „słabych punktów"
• zaproponowanie sposobu zmniejszenia obciążenia środowiska poprzez redukcję emisji oraz offset w postaci inwestycji w odnawialne źródła energii w podmiotach prospołecznych bądź poprzez zalesianie/zadrzewianie
• możliwość kontrolowania i zarządzania emisjami przez firmę, przez co zmniejszenia ryzyka w prowadzeniu działalności
• wzrost reputacji jako firmy społecznie i środowiskowo odpowiedzialnej
Oszacowanie śladu węglowego odbywa się w ramach projektu i jest bezpłatne.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa Przedsiębiorstw z prośbą o podjęcie współpracy w ramach projektu polegającej na oszacowaniu przez nas śladu węglowego (carbon footprint) zgodnie z nową metodyką na podstawie raportowanych przez Państwa danych o wielkości wpływu na środowisko. W przypadku chęci podjęcia współpracy prosimy kontakt pod numerem telefonu 693 589 391, mail: jmieszkowicz[at]aerisfuturo.pl, bądź o wskazanie osoby do kontaktu.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside