napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
mfi_logo
Seminarium Możliwości finansowania projektów innowacyjnych z Europejskiej Współpracy Terytorialnej (2014-2020), Kraków, 26 maja 2015
Utworzono 29.04.2015 W dniu 26 maja br. w Krakowie odbędzie się seminarium pt. „Możliwości finansowania projektów innowacyjnych z Europejskiej Współpracy Terytorialnej (2014-2020)" zorganizowane w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji.

Podczas spotkania zostaną zaprezentowane sposoby finansowania przedsięwzięć w obszarze programów nowej perspektywy EWT 2014-2020 takich jak: Program dla Europy Środkowej, Program Region Morza Bałtyckiego oraz INTERREG Europa. Działania te ukierunkowane są na: wymianę doświadczeń i praktyk pomiędzy podmiotami, promocję innowacji, transferu wiedzy oraz wzmacnianie rozwoju technologicznego i badań naukowych. Podstawowymi grupami docelowymi jak i potencjalnymi beneficjentami są: jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, inkubatory przedsiębiorczości, centra transferu technologii, uczelnie wyższe oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Podczas spotkania zostaną zaprezentowane zarówno zasady udziału w wyżej wymienionych programach, jak i zdobyte doświadczenia projektowe z minionej perspektywy finansowej 2007-2013.

Zgłoszenia na seminarium proszę kierować na adres e-mail: Magdalena.Wojciechowska-Uszko@umwm.pl do dnia 22 maja 2015r.

Miejsce spotkania: Centrum Biurowe Lubicz, ul Lubicz 23, 31-503 Kraków, sala konferencyjna na parterze.

Program 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside