napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
woda z kranu
Woda z kranu
Utworzono 08.03.2015 Coraz lepiej oceniamy wodę z kranu, czasem zdarza nam się ją pić bez przegotowania i filtrowania, ale nadal pokutuje przekonanie, że jest ona niezdrowa. Co zrobić, aby mieszkańcy polskich miast przestali bać się wody z kranu? Czy jest alternatywa dla wody w jednorazowych butelkach? Fundacja Sendzimira podsumowuje badanie TNS Polska na temat postaw i przyzwyczajeń mieszkańców polskich miast (Krakowa, Łodzi i Warszawy) wobec wody z kranu oraz wody w butelkach. Raport z badania jest już dostępny na stronie projektu „Woda wolna od butelek": www.woda.sendzimir.org.pl 

94% badanych osób stwierdziło, że pije wodę codziennie lub prawie codziennie - najczęściej (74% odpowiedzi) jest to woda z butelki, głównie dlatego że jest ona postrzegana jako ogólnodostępna w sprzedaży, higieniczna i łatwiejsza w przenoszeniu. Jednocześnie, 77% osób badanych przyznało, że zdarza się im pić wodę z kranu i co więcej - ponad 80% osób dobrze i bardzo dobrze ocenia wodę, która płynie z kranu w ich domach. Dla 21% respondentów, woda z kranu nie różni się zasadniczo od wody w butelkach.

Czego więc brakuje wodzie z kranu, aby była alternatywą dla popularnych wód butelkowanych? Po pierwsze, systemu który umożliwiłby zbadanie jakości wody w danym miejscu (respondenci obawiali się o stan sieci wodociągowej, którą płynie woda do ich domów), a także kampanii informacyjnej i większej dostępności punktów do picia wody z kranu np. w formie źródeł/zdrojów w miejscach publicznych.

Istotna okazuje się też kwestia... opakowania. Woda w butelkach jest wygodna, ale respondenci zdają sobie sprawę, że nie jest to ekologiczne rozwiązanie. Zapytani o alternatywę, wskazali na butelki zwrotne - 67% respondentów zadeklarowało, że wybierałoby wodę w takim opakowaniu i to właśnie ze względów ekologicznych. Jak powinien funkcjonować taki system zwrotnych butelek na wodę? Zdaniem osób badanych, najlepiej w oparciu o sieć ogólnodostępnych automatów i/lub powszechny obowiązek przyjmowania butelek zwrotnych na wodę we wszystkich sklepach.

Raport „Woda wolna od butelek" przedstawia rekomendacje Fundacji Sendzimira dla interesariuszy tematu. Mamy nadzieję, że będzie punktem wyjścia do szerszej dyskusji na temat rozwiązań prowadzących do racjonalnego korzystania z jednorazowych butelek plastikowych, które stanowią dziś poważne wyzwanie dla środowiska i gospodarki odpadami opakowaniowymi w Polsce - mówi Karolina Maliszewska, Prezeska Fundacji Sendzimira.

Badanie „Woda wolna od butelek" przeprowadziła w styczniu 2015 roku wśród mieszkańców Warszawy, Krakowa i Łodzi firma TNS Polska na zlecenie Fundacji Sendzimira. Badanie zostało przeprowadzone w ramach projektu „Woda wolna od butelek", promującego świadome i ekologiczne podejście do jednorazowych opakowań wśród firm, instytucji i mieszkańców polskich miast. Platformą projektu jest strona: http://woda.sendzimir.org.pl/ , na której można m.in. obliczyć wpływ wody butelkowanej na środowisko, przeczytać komentarze ekspertów i ekspertek zajmujących się tematyką projektu oraz znaleźć dobre praktyki firm i instytucji na temat racjonalnego podejścia do jednorazowych opakowań. Obok strony www i badania, w projekcie pojawią się też: szkolenia stacjonarne i e-learningowe, gra miejska oraz otwarte spotkania w Krakowie, Łodzi i Warszawie.

źródło: informacja Fundacji Sendzimira 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside