napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
clue_logo
III KONGRES ENERGETYCZNY Inteligentne miasta w Małopolsce 24.10.2014 r.
Utworzono 23.10.2014

O efektywnym wykorzystywaniu energii w mieście, zrównoważonym transporcie, nowych technologach w energetyce będą dyskutować 24 października w Krakowie uczestnicy III Kongresu Energetycznego odbywającego się pod hasłem „Inteligentne miasta w Małopolsce. Zrównoważona polityka energetyczna w przestrzeni miejskiej".

Kongres odbędzie się 24 października 2014 r., w Krakowie w hotelu Park Inn, ul. Monte Cassino 2, początek spotkania o godz. 10.

W panelu dyskusyjnym "Zmiany postaw, wzrost aktywności interesariuszy (władza lokalna, pracodawcy,
mieszkańcy). Jak włączyć wszystkie strony do dialogu?" weżmie udział m.in. prezes Fundacji Aeris Futuro Joanna Mieszkowicz

We współczesnej debacie na temat rozwoju obszarów zurbanizowanych i szerzej polityki miejskiej coraz częściej wskazuje się na wagę miast inteligentnych w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów. Populacja miast zmienia swoją strukturę i jednym z największych wyzwań polityki miejskiej jest koordynacja oraz zrównoważone wykorzystanie własnej infrastruktury oraz znalezienie najbardziej efektywnych metod analizowania danych, przewidywania problemów i koordynowania zasobów. Coraz częściej podkreśla się, że w zarządzaniu istotne są modele związane z rozwojem miast inteligentnych, zaawansowanych technologicznie, w których dąży się do oszczędności zasobów w tym: finansowych, czasu czy energii. Kongres będzie próbą odpowiedzi na powyższe wyzwania, w odniesieniu do miast Małopolski.

Spotkanie jest zorganizowane w ramach projektu CLUE „Zerowa Emisja Gazów Cieplarnianych w Obszarach Miejskich w Europie", którego celem jest wymiana dobrych praktyk w zakresie polityki rozwoju obszarów miejskich dla osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych (w tym CO2, metanu i innych).

Więcej informacji, program zanjduje się tutaj .

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside