napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Przez_ekologie_do_wolnosci
Debata poświęcona miejscu i roli ruchu ekologicznego w zmieniającym się świecie - 10.10.2014, Warszawa
Utworzono 29.09.2014

Ministerstwo Środowisko i Instytut na rzecz Ekorozwoju we współpracy z Uniwersyteckim Centrum Badao nad Środowiskiem Przyrodniczym i Zrównoważonym Rozwojem serdecznie zapraszają na debatę poświęconą miejscu i roli ruchu ekologicznego w zmieniającym się świecie. Punktem wyjścia jest publikacja pt. „Przez ekologię do wolności. Ruch ekologiczny a 25 lat przemian - refleksje na 25-lecie odzyskania suwerenności Polski”. Debata odbędzie się 10 października 2014 r. w sali 308 Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. Początek debaty o godz. 13:00. W trakcie spotkania będzie można otrzymad ww. publikację.

Podnoszenie problemów ekologicznych było w okresie do roku 1989 jednym z ważnych przejawów dążenia do wolności Polski. Pokazywanie, jakimi dysponujemy wartościami przyrodniczymi, dążenie do ich ochrony, przeciwdziałanie degradacji przyrody i uświadamianie, że zatruwanie środowiska oznacza też zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. W okresie przyspieszonego uprzemysławiania, wyścigu zbrojeo ekologia nie była dostrzegana przez władze. Spontanicznie organizowane grupy domagające się respektowania zasad zrównoważonego rozwoju były w najlepszym razie ignorowane. Takich przykładów było wiele. To Ci ludzie walczyli o wolny kraj, gdzie wolnośd słowa i zgromadzeo, protestów społecznych będzie czymś normalnym dla społeczeostwa obywatelskiego. Wielu z nich nie znamy.

Setki ludzi broniło drzew, cennych obszarów przyrodniczych, dystrybuowało informacje o zagrożeniach i ich skutkach. Powstał pierwszy w Europie Środkowej i Wschodniej niezależny ruch ekologiczny w postaci Polskiego Klubu Ekologicznego. Aktywnośd ta polegała na domaganiu się równoprawnego traktowania przyrody w rozwiązywaniu kwestii gospodarczych i społecznych. Ukoronowaniem tej „walki" było doprowadzenie do uznania kwestii ekologicznych jako ważnego elementu porozumienia społecznego, jakim były obrady Okrągłego Stołu. Tam jeden z podstolików był poświęcony ekologii. Tam też przyjęto uzgodnienia w wielu istotnych kwestiach, które stały się podstawą pod nowoczesną ochronę środowiska i widzenia jej w filozofii zrównoważonego rozwoju, która dzisiaj jest zasadą konstytucyjną.

Nowe czasy przyniosły rozwiązanie wielu kwestii, o które domagano się w poprzedniej epoce, ale także wiele pozostaje jeszcze do zrobienia. Wraz z nową rzeczywistością pojawiły się nowe problemy i zagrożenia środowiska. Zmienił się też ruch ekologiczny. Z jednej strony stał się bardziej profesjonalny, a z drugiej stanął przed kwestią upolitycznienia. Potrzeba nadganiania zaległości i budowanie nowoczesnego paostwa, rozwój gospodarki rynkowej, wolnośd mediów czy też budowanie społeczeostwa obywatelskiego stawiają przed ruchem ekologicznym nowe wyzwania, którym nie łatwo jest sprostad.

Rocznica 25-lecia odzyskania niepodległości, gdzie ważki udział mieli pojedynczy ludzie - ekolodzy i często nieformalne organizacje ekologiczne, jest dobrą okazją, aby z jednej strony przypomnied ich rolę w budowaniu wolnej Polski, a z drugiej spojrzed, z wiedzą o przeszłości i z doświadczeniem teraźniejszości, na stojące przed nami wyzwania. 

P R O G R A M

(Debata będzie prowadzona przez Pawła Sulika, dziennikarza radia TOK FM)
13:00 - Powitanie ze strony Ministerstwa Środowiska i Uniwersytetu Warszawskiego.

13:20 - Ruch ekologiczny a 25 lat przemian - refleksje na 25-lecie odzyskania suwerenności Polski - Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju.

13:50 - Rola trzeciego sektora w zmieniającym się świecie - Kuba Wygnaoski, Pracownia Badao i Innowacji Społecznych "Stocznia".

14:10 - Miejsce oraz rola ruchu ekologicznego obecnie i w przyszłości, wykorzystując przesłanie z przeszłości -debata panelowa z udziałem publiczności - Maciej Grabowski, Minister Środowiska, Daria Kulczycka, Konfederacja Lewiatan, Leszek Drogosz, Urząd m. st. Warszawy, Zbigniew Karaczun, Polski Klub Ekologiczny, Robert Cyglicki, Greenpeace Polska i Anna Drążkiewicz, Polska Zielona Sied.

15:50 - Podsumowanie - Paweł Sulik.

AKREDYTACJE


Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc potwierdzenie obecności prosimy zgłaszać do 9 października (czwartek), do godz. 12.00
na adres:
Monika Kondraszuk, Ministerstwo Środowiska
e-mail: monika.kondraszuk@mos.gov.pl
tel.: 22 57-92-767. 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside