napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Apel o odważny i konstruktywny głos Polski w światowej debacie na rzecz ochrony klimatu
Utworzono 22.09.2014

Koalicja Klimatyczna, której członkiem jest Fundacja Aeris Futuro, wystosowała apel do Prezydenta o przedstawienie podczas rozpoczynającego się Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku propozycji takich działań ze strony Polski, które pomogą w ochronie świata przed klimatycznym chaosem.

Już jutro Prezydent Bronisław Komorowski weźmie udział ceremonii otwarcia Szczytu Klimatycznego  ONZ. Sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon zaprosił na niego światowych przywódców z rządów,  finansów, biznesu i organizacji społecznych, aby przyspieszyć działania na rzecz ochrony klimatu.  Poprosił o przedstawienie ambitnych propozycji dotyczących m.in. ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i wzmocnienia odporności klimatu.

W związku z tym wydarzeniem Koalicja Klimatyczna, reprezentująca 23 organizacje pozarządowe oraz wszystkich obywateli zaapelowała do Prezydenta Bronisława Komorowskiego o uznanie wagi problemu, jakim są zmiany klimatu oraz ich wpływ na społeczeństwo, gospodarkę i środowisko, zarówno w Polsce, jak i na świecie.

„Apelujemy o włączenie się przez Pana Prezydenta do globalnego procesu, w którym mamy szanse znaleźć wspólne rozwiązania kryzysu klimatycznego i gospodarczego, niosące ze sobą długotrwałe korzyści dla wszystkich regionów świata i wszystkich ludzi. Apelujemy, aby głos Polski w światowej debacie na temat ochrony klimatu był głosem odważnym i konstruktywnym - pokazującym, że Polska nie unika odpowiedzialności, nie cofa się przed nowymi wyzwaniami i kierunkami rozwoju - niskoemisyjnego i zrównoważonego." - czytamy w apelu.

Zdaniem przedstawicieli Koalicji Klimatycznej, jeżeli nie ograniczymy emisji, możemy nie poradzić sobie ze skutkami zmian klimatu. Konsekwencje braku działania mogą być poważne - tak dla zdrowia i bezpieczeństwa obywateli, jak i dla wszystkich sektorów gospodarki, oceniają sygnatariusze apelu.

Badania przeprowadzone przez CBOS przed Konferencją Klimatyczną ONZ w Warszawie w październiku 2013 roku dowodzą, że 73% Polaków chce, aby rząd zwiększył zaangażowanie w działania mające na celu zapobieżenie negatywnym skutkom zmian klimatu. Ponad 80% dostrzega zagrożenia związane z ocieplaniem sie klimatu. Najnowsze badania Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych pokazały, że 58% Polaków chce też rozwoju odnawialnych źródeł energii i upatruje w tym szanse na poprawę bezpieczeństwa energetycznego kraju.

„Liczymy, że Pan Prezydent weźmie pod uwagę opinię społeczeństwa polskiego i podczas Szczytu Klimatycznego w Nowym Jorku wystąpi z odważnym oświadczeniem, w duchu globalnej solidarności oraz odwagi w obliczu wielkich wyzwań i przemian, jaką my, Polacy wielokrotnie okazywaliśmy w przeszłości." - podkreśla Urszula Stefanowicz rzecznik ds. politycznych Koalicji Klimatycznej.  

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside