napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
otwarty_plan_ankieta
Badanie Miasto dla ludzi i przyrody - Kraków
Utworzono 01.09.2014

Współtworzenie miasta może być SMART! Weź udział w badaniu Fundacji Otwarty Plan. Badanie "Miasto dla ludzi i przyrody", w postaci internetowej ankiety, skierowane jest do wszystkich mieszkańców Krakowa. Ankietę można wypełniać do połowy września, a znajduje się ona na stronie Fundacji Otwarty Plan: otwartyplan.org/badanie

Dlaczego Twój głos jest ważny?

Dzięki badaniu poznamy głos mieszkańców Krakowa na temat ważnych problemów ekologicznych związanych z jakością powietrza, transportem, zielenią miejską, a także źródłami pozyskiwania energii. Dowiemy się m. in. jakie środki transportu są przez nas preferowane, jakiego rodzaju zieleni powinno być więcej, czy zauważamy korzyści z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Na podstawie wyników zespół Fundacji przygotuje program jesiennych spotkań z mieszkańcami Krakowa (z rejonów Starego Miasta i Kazimierza, Dębnik oraz Starego Podgórza), by wspólnie szukać rozwiązań problemów ekologicznych tam występujących.

Idea inteligentnego miasta

Wchodzimy w erę miast, które stają się smart cities - tzw. inteligentnymi miastami, w których nowoczesne technologie służą mieszkańcom w poprawie jakości życia. Kraków również będzie pretendował do jego miana w niedalekiej przyszłości. Ale technologie to nie wszystko - według zespołu Fundacji Otwarty Plan smart city powinno być w pierwszej kolejności miastem świadomych i zaangażowanych w jego tworzenie obywateli, którzy mają prawo decydowania o kierunku jego rozwoju. Na jakość życia wpływa również stan środowiska, w jakim żyjemy, dlatego też inteligentne miasto to również przestrzeń, w której przyroda i zrównoważone rozwiązania ekologiczne zajmują ważne miejsce.

Badanie jest częścią kampanii "Czyste powietrze w inteligentnym mieście". Fundację OTWARTY PLAN tworzą aktywiści miejscy i ekologiczni, a głównym celem Fundacji jest promowanie idei miasta przyjaznego dla ludzi i przyrody.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside