napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
NCBiR_150x150
ZIELONA ENERGIA ZMIANY SPOŁECZNEJ - zapraszamy do współpracy
Utworzono 04.07.2014

ZIELONA ENERGIA ZMIANY SPOŁECZNEJ to projekt mający na celu opracowanie innowacyjnego modelu wspierającego instytucje prospołeczne poprzez wykorzystanie offsetowania emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, np. w formie inwestycji w zieloną energię. Jest współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z Programu Innowacje Społeczne.

Realizacja projektu pozwoli rozwiązać szereg problemów związanych np. z poprawą efektywności energetycznej gospodarki dzięki zmniejszaniu zużycia energii oraz emisji gazów cieplarnianych do atmosfery poprzez ich neutralizację (offsetowanie). Dzięki temu stworzy się podstawy dla gospodarki niskoemisyjnej, ograniczającej negatywny wpływ człowieka na klimat, a także rozbudzi innowacyjność i poprawi bezpieczeństwo energetyczne. Offset emisji CO2 będzie możliwy dzięki małym instalacjom produkującym zieloną energię dla podmiotów realizujących ważne misje społeczne, w tym ekologiczne. Takie działania poprawią jakość środowiska, a tym samym komfort życia społeczności oraz wygenerują nowe miejsca pracy.

Efektem projektu będzie innowacyjny Kalkulator CO2, dzięki któremu różne podmioty będą miały możliwość zidentyfikowania obszarów największej emisji CO2 (tzw. śladu klimatycznego), znalezienia sposobów na ograniczenie emisji, jak też zrekompensowanie śladu poprzez inwestycje w zieloną energię w instytucjach prospołecznych. Dzięki skorzystaniu z aplikacji i wdrożeniu usługi offsetu podmiot uzyska miano „niskoemisyjny" lub „zeroemisyjny", wzmacniając swoją innowacyjność i konkurencyjność na rynku.

Dla realizacji przedsięwzięcia powstało ogólnopolskie konsorcjum złożone z: Fundacji Aeris Futuro (lider), Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN z Krakowa (jednostka naukowa) oraz mikroprzedsiębiorstwa: The Sustainers Sp. z o.o. z Warszawy i Kalich Justyna Kalich z Rybnika.

Projekt będzie trwał 27 miesięcy, od marca 2014 do końca czerwca 2016 roku.

Zapraszamy różnorodne firmy, instytucje i osoby do współpracy.

Więcej informacji:

Joanna Mieszkowicz, Lider Konsorcjum, Fundacja Aeris Futuro

email: jmieszkowicz@aerisfuturo.pl

tel. 693 589 391

skype: jmieszkowicz

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside