napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Konferencja - Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?, Kraków 16.05.2014
Utworzono 06.05.2014

Fundacja EkoRozwoju oraz fundacja Aeris Futuro zapraszają do udziału w regionalnej konferencji „Jak zarządzać zadrzewieniami przydrożnymi?", która odbędzie się w dniu 16 maja 2014 roku w Krakowie w Centrum Badań Przyrodniczych i Aparatury Naukowej Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Gronostajowa 3. Konferencja skierowana jest do przedstawicieli urzędów gmin, zarządców dróg, instytucji odpowiedzialnych za ochronę przyrody oraz organizacji działających na rzecz przyrody i rozwoju lokalnego.

W ostatnich latach obserwujemy przyspieszone zanikanie alej. Tylko częściowo można to zjawisko uzasadnić rozbudową infrastruktury drogowej. Przyczyniają się do niego niedobory gospodarki przestrzennej i planowania oraz niewłaściwe zarządzanie drzewostanem. Szkodzi też niedocenianie roli drzew jako zielonej infrastruktury i czynnika jakości życia przez administrację publiczną. Tymczasem zadrzewienia i tereny zieleni wsi i miast mają podstawowe znaczenie dla kształtowania mikroklimatu sprzyjającego produkcji rolnej, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ochrony przyrody i kultury, a także podnoszenia wartości nieruchomości.

Fundacja EkoRozwoju od 2009 roku realizuje ogólnopolski program ochrony drzew w otwartym krajobrazie "Drogi dla Natury". Na terenie Małopolski partnerem projektu jest Fundacja Aeris Futuro, która we współpracy z 4 gminami zrealizowała lokalne kampanie zadrzewieniowe, w wyniku których opracowane zostały programy utrzymania zadrzewień w tych gminach. Więcej o projekcie na www.aleje.org.pl

Konferencja będzie przede wszystkim podsumowaniem  dotychczasowych działań w woj. małopolskim oraz prezentacją opracowanej metodyki oceny stanu drzew. Konferencja służy także upowszechnianiu dobrych praktyk związanych z ochroną i utrzymaniem drzew przez gminy.

PROGRAM KONFERENCJI

8:30 - rejestracja uczestników

9:00 - Otwarcie, przywitanie gości, zaprezentowanie programu Drogi dla Natury- dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, wiceprezes Fundacji EkoRozwoju

9:10 - Drzewa i aleje - ich rola i funkcjonowanie - dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec, dendrolog, Fundacja EkoRozwoju

9:40 - Jak ocenić czy drzewo jest bezpieczne? - dr inż. Marzena Suchocka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

11:00-11:30 - przerwa kawowa

11:30 - Jak zapewnić bezpieczeństwo w otoczeniu drzew? - Jerzy Stolarczyk, arborysta, Eko-Trek Wrocław 

12:30 - Dobre praktyki ochrony zadrzewień w gminach - Mariusz Krynicki, Urząd Miasta w Lądku Zdroju

13:30 - Program zadrzewieniowy jako planistyczne narzędzie kształtowania zadrzewień - Kamil Witkoś, Fundacja EkoRozwoju

13:50 - Podsumowanie działań w gminach wiodących -Anna Becker, architekt krajobrazu, animator zadrzewieniowy w gminach woj. małopolskiego

14:20 - Dyskusja

Na zakończenie poczęstunek dla gości. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Zgłoszenia w terminie do dnia 13 maja 2014 proszę przesyłać mailem na adres konferencja[at]aleje.org.pl w tytule wpisując „konferencja-kraków" lub poprzez formularz. Prosimy o możliwie jak najszybsze przesyłanie zgłoszeń - liczba miejsc jest ograniczona. 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside