napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
BABIOGÓRSKIE LASY BOGACTWEM PRZYRODNICZYM POGRANICZA POLSKI I SŁOWACJI - konferencja
Utworzono 21.03.2014

Babiogórski Park Narodowy zaprasza do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji „Babiogórskie lasy bogactwem przyrodniczym pogranicza Polski i Słowacji", która odbędzie się w dniach 14 - 16 maja 2014 r. Konferencja organizowana jest w ramach realizacji projektu „Babiogórskie lasy bogactwem przyrodniczym pogranicza Polski i Słowacji" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007 - 2013 za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Zasadniczymi celami Konferencji są:

 • przedstawienie kompleksowej informacji na temat lasów Babiej Góry - ich funkcjonowania, stanu zachowania, zmian wynikających z działalności człowieka oraz perspektyw ochrony po obu stronach polsko-słowackiej granicy;
 • przedyskutowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem obszarów chronionych na Babiej Górze w kontekście sześćdziesięciu lat istnienia Babiogórskiego Parku Narodowego.

Program Konferencji:

14. maja 2014 r.


15.00 - 16.30 - Przyjazd do Suchej Beskidzkiej, rejestracja uczestników (Zamek w Suchej Beskidzkiej)
16.30 - 17.00 - Uroczyste otwarcie Konferencji: Józef Omylak - Dyrektor BgPN, Stanisław Lichosyt - Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka, Tadeusz Gancarz - Starosta Suski
17.00 - 17.30 - Referat inauguracyjny: prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., Ing. Stanislav Kucbeľ, PhD. - „Vplyv kalamitného premnoženia Ips typhographus L. na štruktúru smrekového prírodného lesa na Babej hore na Slovensku"
17:30 - 18:00 - Referat inauguracyjny: prof. dr hab. Andrzej Grzywacz - „Kulturo -religiotwórcza rola lasu"
18:00 - 18:30 - Prezentacja diaporam przyrodniczych
18.30 - 20.00 - Przejazd do Ośrodka Konferencyjnego „Beskidzki Raj" i zakwaterowanie
20.00 - 21.00 - Wernisaż wystawy i kolacja


15. maja 2014 r.


8.00 - 9.00 - Śniadanie
9.00 - 10.30 - I Sesja plenarna: Ochrona Babiej Góry

 • RNDr. Jaroslav Kocian - „História ochrany prírody v slovenskej časti Babej hory"
 • RNDr. Dusan Karaska - „Natura 2000 w słowackiej części Babiej Góry"
 • dr inż. Jacek Zientarski - „Strategia ochrony ekosystemów leśnych w górskich parkach narodowych"

10.30 - 11.00 - Przerwa kawowa
11.00 - 12.30 - II Sesja plenarna: Bory górnoreglowe

 • Prof. dr hab. Jan Holeksa - „Przemiany babiogórskiej świerczyny górnoreglowej - między dynamiką luk a gwałtownym rozpadem"
 • Prof. dr hab. Adam Łajczak - „Górna granica lasu w ujęciu geosystemowym"
 • dr inż. Alfred Król, mgr inż. Janusz Fujak - „Stan zagrożeń świerka pospolitego (Picea abies (L.) H.Karst) i jodły pospolitej (Abies alba Mill.) w Babiogórskim Parku Narodowym"

12.30 - 13.30 - Obiad
13.30 - 15.00 - Przerwa (czas wolny)
15:00 - 16:30 - III Sesja plenarna: Lasy regla dolnego

 • Prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk - "Struktura i dynamika lasów naturalnych i drzewostanów wtórnego pochodzenia w dolnym reglu Babiej Góry"
 • Prof. dr hab. Andrzej Jaworski - temat w trakcie konsultacji
 • mgr inż. Józef Omylak - temat w trakcie konsultacji

16.30 - 17.00 - przerwa kawowa
17.00 - 19.00 - Sesje warsztatowe w trzech grupach tematycznych:
I. Ochrona bogactwa przyrodniczego lasów naturalnych
II. Zabiegi ochronne w naruszonych ekosystemach leśnych
III. Biodiversity in protected areas in the Carpathians
19.30 - Uroczysta kolacja

16. maja 2014 r.


7.00 – 8.00 – Śniadanie
8.00 – 15.00 – Sesja terenowa w dwóch wariantach do wyboru:

 • wycieczka autokarowa „Wokół Babiej Góry” – planowany jest przejazd przez Słowację (prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub paszportu)
 • piesza wycieczka górska – możliwe wyjście od strony Słowacji (prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego lub paszportu)

15.00- 16.00 – obiad i wyjazd uczestników

Informacje o miejscach gdzie odbywa się konferencja, zakwaterowaniu i dalszych szczegółach znajdują się tutaj.

Beskidzki Raj - lokalizacja

Sucha Beskidzka - zamek

Karta zgłoszenia

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside