napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
logo grupa odrolnika
Promocja produktów tradycyjnych szansą rozwoju społeczności lokalnych
Utworzono 20.12.2013

W czasie przedświątecznej gorączki zakupów nasze wydatki na produkty spożywcze są szczególnie wysokie. Planując świąteczne potrawy warto sięgnąć po produkty lokalne wytwarzane według tradycyjnych receptur. To nie tylko zdrowa, ale i smaczna alternatywa dla masowo wytwarzanej żywności dostępnej na półkach hipermarketów. O tym, czym są produkty lokalne i dlaczego warto je wybierać pisze Pani Barbara Zych ze Stowarzyszenia Grupa OdRolnika. Zapraszamy do lektury.

Aby lepiej zrozumieć temat tego zagadnienia należy sobie uświadomić czym jest produkt lokalny.

Produkt lokalny - w rozumieniu definicji O. Gałek z 2002 r. (produkt lokalny to wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców lokalnie dostępnych), która została przyjęta interpretacją MRiRW (pismo ROW wi-ss-5503-34/11 z dnia 04.05.2011) na potrzeby realizacji PROW 2007-2013 - to zarówno produkt spożywczy, jak i rękodzieło oraz usługi oparte o lokalne dziedzictwo (warsztaty rękodzielnicze, kulturalne, przewodnicy itp.). Definicja ta jest na tyle ogólna, że mieszczą się w niej zarówno produkty tradycyjne, regionalne, z oznaczeniami geograficznymi oraz ekologiczne.

Rozwój produktów lokalnych jest korzystny zarówno ze względów środowiskowych (wykorzystywane są naturalne zasoby środowiska), gospodarczych (nowe firmy, dochód dla mieszkańców, podatki dla gminy, rozruch lokalnej gospodarki), jak i społecznych (miejsca pracy, ciekawe zajęcie, realizacja celów życiowych, wzrost poziomu życia i przywiązania do regionu). Produkt lokalny stwarza szansę poprawy sytuacji ekonomicznej w regionie, zapewniając jednocześnie pozytywne efekty środowiskowe i społeczne. Jest więc regionalnym sposobem na realizację zrównoważonego rozwoju.

Z produktem lokalnym nierozerwalnie związany jest jego wytwórca, który dzięki niemu realizuje swą pasję, kultywuje rodzinną czy lokalną tradycję, ale przede wszystkim zyskuje miejsce pracy lub źródło dodatkowego dochodu. Tworzenie miejsca pracy w oparciu o produkt lokalny wymaga od wytwórcy znalezienia klienta, który wybierze jego wyrób. W dzisiejszych czasach konkurencja na rynku jest tak duża, że o zakupie produktu nie decyduje już tylko cena i jakość, ale dodatkowe informacje, wartości.

Zatem produkt lokalny to coś co identyfikuje dany obszar, coś co może stać się inspiracją, pomysłem na rozwój danego terenu ze względu na swoją unikalność i wyjątkowość. Niestety producenci produktów lokalnych ze względu na małą skale produkcji mają ograniczone środki finansowe na promocję, a bez zbytu produktów lokalnych ich wytwarzanie staje się nieopłacalne co w konsekwencji może doprowadzić do zaniku tego przecież naszego wspólnego dobra - dziedzictwa historyczno-kulturowo-przyrodniczego. Dlatego Unia Europejska czy też praktycznie wszystkie samorządy lokalne, instytucje rządowe oraz samorządowe odpowiedzialne za rolnictwo, obszary wiejskie, kulturę, tradycje zajmują się szeroko rozumianą promocją produktów lokalnych jako żywności wysokiej jakości ale i też rękodzieła czy ginących zawodów.Dzięki temu zachowujemy bogaty i piękny krajobraz wsi, zachowujemy przy życiu atrakcje które sprawiają, że warto na tą wieś przyjechać. 

Promocja produktów lokalnych pozostaje nie bez znaczenia w czasie gdy postępuje chemizacja rolnictwa, a rolnicy w poszukiwaniu większych zysków likwidują miedze śródpolne, osuszają grunty, wycinają sady i w efekcie zwiększają powierzchnie upraw rolnych tych samych roślin prowadząc do monokultury co wpływa negatywnie na krajobraz wsi. To z kolei prowadzi do spadku liczby osób zainteresowanych wynajmem samej kwatery na wsi bez dodatkowych atrakcji jakimi są stare gatunki zwierząt gospodarskich (krowy, świnie, kury, owce), stare odmiany roślin (malwy, sady tradycyjne) czy po prostu pomoc w małym rodzinnym gospodarstwie rolnym.

Zatem jak widać na podstawie tak krótkiej analizy produkt lokalny jest bardzo istotny. Ma on wręcz ogromne znaczenie dla rozwoju społeczności lokalnych i wielokrotnie decyduje o być albo nie być pewnych obszarów.
Najbardziej popularnym i jednocześnie coraz bardziej poszukiwanym produktem lokalnym jest żywność wysokiej jakości tj. produkty rolnictwa ekologicznego, produkty tradycyjne wpisane na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2004r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych czy też produkty regionalne posiadające ochronę Unii Europejskiej w ramach certyfikatów: Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne oraz Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Żywność ekologiczna lub też lokalna produkowana w sposób zbliżony do zasad obowiązujących w rolnictwie ekologicznym pozwala w ramach sprzedaży bezpośredniej wykształcić stała grupę odbiorców dzięki czemu rolnik:
• Po pierwsze gdy pozyska się zaufanie klientów, gwarantują mu oni stały odbiór produktów po cenie rynkowej i gwarancje sprzedaży całości produktów wytwarzanych pod zamówienie.
• Po drugie daje mu większą wolność, poczucie niezależności ekonomicznej.
• Po trzecie pozwala uzyskiwać stałe przychody, pozwalające na godne życie.
• Sprzedaż bezpośrednia jest najlepszym rozwiązaniem dla rolnika posiadającego niewielkie tradycyjne gospodarstwo

Konsument interesując się nabywanymi produktami zaczyna się interesować obszarem z którego te produkty pochodzą dzięki czemu zaczyna się rozwijać turystyka na obszarze wiejskim. Ponadto wraz z wzrostem liczby konsumentów i rolników wytwarzających dla nich produkty żywnościowe pojawiają się usługi towarzyszące takie jak pakowanie i obsługa klienta, transport, przetwórstwo czy przechowywanie. Wraz z tymi usługami pojawiają się miejsca pracy. Często rolnicy i konsumencie się łączą jak to ma miejsce na terenie Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Biała w przypadku Stowarzyszenia GRUPA ODROLNIKA które zrzesza rolników i konsumentów zainteresowanych sprzedażą bezpośrednią produktów rolnych. Liczba konsumentów zainteresowanych takimi produktami siłą rzeczy cały czas rośnie jest to spowodowane coraz liczniej pojawiającymi się uczuleniami na chemie w żywności, wysypem chorób nowotworowych, wzrostem świadomości na temat tego co się je w myśl zasady „jesteś tym co jesz" czy też wzrostem liczby młodych matek zainteresowanych odpowiednim żywieniem swoich dzieci na etapie wzrostu.

Poza żywnością coraz większe znaczenie mają ginące zawody i rękodzieło ludowe. Stają się one dobrymi pomysłami na unikalny i ekskluzywny prezent, miłe spędzenie wolnego czasu, wzbogacenie oferty turystycznej lub też warsztaty pomagające w leczeniu różnych dolegliwości. Ginące zawody i rękodzieło połączone z żywnością wysokiej jakości pozwalają na stworzenie ofert zorganizowanego wypoczynku na obszarach wiejskich w postaci pakietu turystycznego inaczej tzw. skomercjalizowanego produktu turystyki wiejskiej. Pakiet turystyczny (package) to kombinacja dwóch lub więcej elementów sprzedawanych jako jeden produkt po zryczałtowanej cenie, w której koszty poszczególnych pozycji nie są wyodrębnione. Pakiety takie łączące usługę noclegową z wyżywieniem i atrakcjami towarzącymi wypoczynkowi i cieszą się coraz większym zainteresowaniem jak to jest w przypadku pakietów stworzonych na terenie wyżej wymienionej już Lokalnej Grupy Działania Dunajec-Białą w ramach projektu współpracy międzynarodowej pt „Turystyka Wiejska w Europie Środkowej". Aktualnie na teren tej LGD przyjeżdżają wycieczki liczące już nawet 50 osób.

Jak zatem widać na przedstawionych przykładach promocja produktów lokalnych jest realną szansą na rozwój obszarów wiejskich.

Barbara Zych

Stowarzyszenie Grupa OdRolnika  

 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside