napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Debata. Pieniądze unijne na lata 2014-2020: 18 grudnia, Kraków
Utworzono 12.12.2013

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć oraz Fundacja Aeris Futuro we współpracy z Departamentem Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego serdecznie zapraszają na debatę pt. „Głos organizacji pozarządowych w programowaniu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 - województwo MAŁOPOLSKIE", która odbędzie się w dniu 18 grudnia 2013 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, sala nr 414.

Celem debaty jest prezentacja Stanowiska Pozarządowych Organizacji Ekologicznych wobec Projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego oraz przedyskutowanie postulatów i rekomendacji zidentyfikowanych przez partnerów społecznych.

Debata stanowi część projektu „Fundusze europejskie dla zrównoważonego rozwoju - partycypacja społeczna w programowaniu przyszłego okresu budżetowego po 2013 r.", realizowanego przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Celem projektu jest pełniejsza realizacja zasady zrównoważonego rozwoju w programowaniu funduszy europejskich na kolejny okres budżetowy (2014-2020) we wszystkich 16 województwach, dzięki zwiększeniu partycypacji w tym procesie pozarządowych organizacji ekologicznych i obywateli na szczeblu regionalnym.

Debacie będzie towarzyszyć prezentacja materiałów edukacyjnych i publikacji małopolskich organizacji pozarządowych.

Organizatorzy pokrywają koszty dojazdu dla osób spoza Krakowa .

W załączniku znajduje się agenda warsztatu.

Prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 12 grudnia 2013 r.
Kontakt do organizatorów: info@zielonasiec.pl , tel. 12 432 28 08.

Zapraszamy!

AGENDA DEBATY

12.00 - 13.00
• Powitanie uczestników, przedstawienie agendy
• Projekt Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego
• Pytania, dyskusja

13.00 - 14.00
• Stanowisko Pozarządowych Organizacji Ekologicznych dot. projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dot. transportu, odpadów, energetyki oraz bioróżnorodności - Piotr Rymarowicz, Towarzystwo na rzecz Ziemi
• Dyskusja

14.00 - 14.15 Przerwa kawowa

14.15 - 15.15
• Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju w Małopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym - Małgorzata Małochleb, Polska Zielona Sieć
• Dyskusja

15.15 - 15.30 Podsumowanie, zakończenie spotkanie

15.30 Poczęstunek, obiad

 

 

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside