napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Aktualności
Konsultacje społeczne - województwo małopolskie
Utworzono 25.11.2013 Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych 3 projektów programów strategicznych do roku 2020:
  • Regionalna Strategia Innowacji
  • Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego
  • Obszary Wiejskie

wraz z ich prognozami oddziaływania na środowisko.

Konsultacje społeczne potrwają od 30 października do 28 listopada 2013 r.

Uwagi do projektów programów strategicznych można zgłaszać wypełniając formularz dostępny tutaj.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać:

  • elektronicznie na adres: programystrategiczne@umwm.pl
  • pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72A, 30-552 Kraków
  • faksem na numer: 12 29 90 726
  • uwagi mogą być również zgłaszane ustnie do protokołu w Departamencie Polityki Regionalnej, ul. Wielicka 72A, pok. 308, w godzinach 8-16.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Zielone Wydarzenia
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside