napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Zdjęcie główne - Ojców
Dzień Ziemi 2018 - Czas na Las z Bankiem BZ WBK w Ojcowie
Utworzono 24.04.2018
W miniony weekend, z okazji Dnia Ziemi 2018, przy wsparciu wolontariuszy Banku Zachodniego WBK oraz Dyrekcji i pracowników Ojcowskiego Parku Narodowego, Fundacja Aeris Futuro posadziła 6 tysięcy drzew, które zasilą ekosystem Ojcowskiego Parku Narodowego. Szacuje się, że odnowienie w sposób naturalny takich zasobów leśnych trwałoby od 80 do 120 lat. 

Ojcowski Park Narodowy jest najmniejszym parkiem w Polsce, co nie oznacza, że najmniej wartościowym. Na imponującą listę cennych przyrodniczo  gatunków flory składa się około 1000 gatunków roślin naczyniowych (3 miejsce w Polsce po Tatrach i Pieninach), ponad 230 gatunków mchów i wątrobowców, prawie 1200 gatunków grzybów i 200 gatunków porostów. Bogactwo roślin na tak ograniczonym terenie Park stara się zachować poprzez odpowiednie działania skierowane na wzmacnianie potencjału gatunków szczególnie cennych i rzadkich, np. roślin kserotermicznych, które w dzisiejszych czasach można zaobserwować na obszarach stepowych okolic Morza Czarnego, jak również gatunków reliktowych zachowanych z czasów ocieplenia klimatu w czasach holocenu. 

Nasza akcja ma bardzo ważny i konkretny efekt ekologiczny. Jak wiadomo, drzewa mają zdolność oczyszczania powietrza oraz łagodzenia klimatu lokalnego. Dzięki posadzeniu 6 tyś. buków w ciągu roku na tym terenie będzie wytrącać się od 20 do 40 ton pyłów oraz zostanie wchłoniętych z atmosfery ok 3,6 tysiąca kg węgla. W dodatku szacujemy, że to nowe nasadzenie przyczyni się do redukcji emisji CO2 o 500 ton, czyli ilości uwolnionej przy okazji spalenia 220 tysięcy litrów paliwa. – komentuje Joanna Mieszkowicz, Prezes Fundacji Aeris Futuro.

Co roku na teren Ojcowskiego Parku Narodowego przybywa duża liczba turystów. Park odwiedzają także mieszkańcy Krakowa, spragnieni kontaktu z naturą, a także chcący choć na chwilę wyrwać się z miejskiego zgiełku. Organizując akcję sadzenia drzew chcemy przede wszystkim zwrócić uwagę na pilną potrzebę troski o przyrodę wokół nas, a także zachęcić do aktywnego włączenia się w działania prośrodowiskowe.

Działania Ojcowskiego Parku Narodowego wspólnie z Bankiem Zachodnim WBK oraz Fundacją Aeris Futuro polegające na posadzeniu 6 tysięcy buków znakomicie wpisują się w politykę polegającą na odbudowie naturalnych drzewostanów również stanowiących o wartości tego obszaru. 

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside