napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

Open Eyes Economy 2
Seminarium Open Eyes Economy - High Growth, Low Impact na UEK w Krakowie
Utworzono 11.04.2018
10 kwietnia, w godzinach 10:00 - 15:00 miało miejsce seminarium przeprowadzone w całości w języku angielskim, pt.: "High Growth, Low Impact", zorganizowane w ramach projektu Open Eyes Economy przez Fundację Gospodarki i Administracji Publicznej. Do wygłoszenia referatów i dyskusji zaproszono gości m. in. z brytyjskich uniwersytetów, Głównego Ekonomistę ZUS oraz profesorów ze Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskiej Akademii Nauk.

Podczas spotkania rozmawiano m.in. o kwestiach związanych z ochroną środowiska, koniecznością ograniczenia dewastacji środowiska, pilną potrzebą wprowadzenia koncepcji zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Zastanawiano się, czy da się wytwarzać więcej, zużywając mniej. Prowadzący, jak również uczestnicy debaty poszukiwali rozwiązań mających na celu zapobieżenie rozmaitym kryzysom o zasięgu międzynarodowym, a także sposobów sprostania wyzwaniom ekonomicznym i gospodarczym. Mowa była także o konieczności racjonalnego gospodarowania surowcami, pilnej potrzebie wprowadzenia niskoemisyjnych rozwiązań w dziedzinie energetyki, idei zrównoważonego rozwoju.

Wydarzenie na stronie Open Eyes Economy dostępne jest tutaj.

Wśród prelegentów znaleźli się: prof. Jerzy Hausner, PhD, Faculty of Public Economy and Administration, Cracow Uniwersity of Economics, prof. Robert Jessop, PhD, Lancaster University, prof. Andrzej Sławiński, PhD, Warsaw School of Economics, prof. Adrew Brown, PhD, Leeds University, prof. Jerzy Wilkin, PhD, Polish Academy of Sciences, Paweł Wojciechowski, PhD, Chief Economist of ZUS (Polish Social Insurance Institution), Ngai-Ling Ivin SUM, PhD, Lancaster University, Krzysztof Nowak-Posadzy, PhD, Adam Mickiewicz University in Poznan. Wydarzenie miało miejsce na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Szczegółowy program wydarzenia jest dostępny pod linkiem.

Uczestnicy "High Growth, Low Impact" próbowali znaleźć pomysły na zmianę obecnego modelu finansowego (dyskutowano o konsekwencji jego dalszego utrzymywania – możliwe kryzysy finansowe). Bardzo ważnym tematem, który również został podjęty, były zmiany klimatyczne – ich przyczyny i skutki, a także możliwe działania zaradcze. Zastanawiano się również, jak nowoczesne technologie (m.in. sztuczna inteligencja, robotyzacja, blockchain) mogą pomóc, lub zaszkodzić w dalszym rozwoju cywilizacji i poprawnie / pogorszeniu jakości środowiska naturalnego w dłuższej perspektywie.
Seminarium było także częścią cyklu „Dobre rządzenie”, realizowanego przez Wydział Gospodarki i Administracji Publicznej wraz z Małopolską Szkołą Administracji Publicznej. „Dobre rządzenie”.
Tymczasem już teraz zapraszamy do udziału w naszym projekcie Climathon 2018! :)
Zapraszamy do współpracy i kontaktu! :)

Szczegóły dotyczące poprzednich edycji dostępne są na stronie.

Open Eyes Economy 3

Open Eyes Economy 2

Open Eyes Economy 1

l
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside