napis alt

napis alt

napis alt

napis alt

CLIMATE-KIC - ACCELERATION PROGRAMME
CLIMATE-KIC - ACCELERATION PROGRAMME
Utworzono 27.03.2018 Climate-KIC Accelerator jest największym europejskim programem grantowym dla pomysłów biznesowych w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, transport (zielony, oszczędny), efektywność energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branże pokrewne.

Program przeznaczony jest dla:

-  początkujących firm, MŚP istniejący (zarejestrowanych) na rynku do 3 lat,

- osób fizycznych, studentów, absolwentów, pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych (planujących w ramach programu rozpocząć działalność gospodarczą)

- zespołów badawczych (planujących skomercjalizować swoją wiedzę w formie spółki typu spin-off, spin/out)

Granty:

Maksymalna wartość grantu dla jednego grantobiorcy to równowartość 30 tys. EUR. Granty wypłacane są zaliczkowo (w pełnej kwocie) na konto grantobiorcy. Jeśli uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna, w momencie przyznania grantu zobowiązana jest do zarejestrowania działalności gospodarczej w formie spółki.

W ubiegłym roku całkowita pula grantów wynosiła 90 tyś. EUR.

Granty mogą zostać przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej opartej na innowacyjnym pomyśle lub rozwój istniejącej działalności poprzez wdrażanie innowacji w zakresie ochrony środowiska / zielonego transportu / ochrony klimatu i branż pokrewnych. Granty przekazywane są pomysłodawcom zaliczkowo w pełnej kwocie przyznanej przez komisję konkursową. Pomysłodawca zobowiązany jest do wydatkowania i rozliczenia grantu do końca roku kalendarzowego.

Grant może zostać spożytkowany m.in. na:

- zakup środków trwałych

- zakup wartości niematerialnych i prawnych

- szkolenia pracowników i kadry zarządzającej

- udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych

- badania naukowe (realizowane przez firmy zewnętrzne)

- zakup surowców i narzędzi do budowy prototypu

- inne (uzasadnione z punktu widzenia prowadzonej działalności – za uprzednią akceptacją realizatora programu)


ClimateLaunchpad jest największym na świecie konkursem dla wczesnych pomysłów biznesowych (koncepcyjnych lub wczesnym etapie wdrożeniowym) w obszarze tematycznym, jakim jest ochrona środowiska, zrównoważony rozwój i ochrona klimatu.

Konkurs realizowany jest w 35 państwach świata. W Polsce konkurs prowadzony jest przez Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. a Partnerem Strategicznym jest firma DOZAMEL Sp. z o.o. – Zarządca Wrocławskiego Parku Przemysłowego.

Konkurs skierowany do osób fizycznych, studentów, pracowników naukowych, zespołów projektowych oraz firm, które są obecne na rynku do roku czasu.

Wszystkich autorów pomysłów biznesowych w obszarach tematycznych jak: ochrona środowiska, zrównoważony rozwój, efektywność  energetyczna, ochrona klimatu, technologie wytwarzania zdrowej żywności, odnawialne źródła energii, budownictwo ekologiczne i branżach pokrewnych zapraszamy do przyłączenia się do świata ClimateLaunchpad.

W etapie preakceleracji zapewniamy coaching oraz szkolenia. Fundatorem szkolenia z zakresu “Design thinking” jest Nokia z siedzibą we Wrocławiu.

Zgłoszenia przyjmowane są do 20 maja 2018 r.

Udział w konkursie jest bezpłatny!

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: www.climatelaunchpad.org/application-form/                                                                  
Na laureatów finału krajowego czekają atrakcyjne nagrody a wśród nich:

- Szkolenie z pakietu EY Business of Academy

- Film promocyjny ufundowany przez Flying Carpet Studio

- Profesjonalna kampania promocyjna w mediach społecznościowych ufundowana przez “MamStartup”

- Profesjonalne opracowanie graficzne prezentacji pomysłów biznesowych ufundowane przez agencję reklamową “trzypunkty”

- Doradztwo z autoprezentacji w języku angielskim ufundowane przez WeDo Academy.

Zapraszamy również do polubienia profilu facebookowego Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz obejrzenie relacji z poprzedniej edycji konkursu:


Szczegóły konkursu na : www.climatelaunchpad.org  oraz www.darr.pl
Kalendarz wydarzeń
newsletter
aeris futuro Aeris Futuro
   
Eko-certyfikaty Ekocertfikaty
ekobiuro Ekobiuro
Konsultacje Konsultacje
Kalkulator CO2 Kalkulator CO2
  GRA Ekobiuro
Nasze filmy
Program ZIELONE WYDARZENIA jest autorskim pomysłem Fundacji AERIS FUTURO, realizowany przez Fundację oraz sieć partnerów: Centrum Promocji Ekorozwoju, Regionalne Centrum Wolontariatu, EkoInicjatywa, Fundacja Ekorozwoju, w oparciu o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

FUNDACJA AERIS FUTURO 

telefon: 693 589 391,  e-mail: biuro@aerisfuturo.pl
Al. Daszyńskiego 22/46, 31-534 Kraków
REJESTROWE DANE FUNDACJI: REGON 120209543, NIP 9452053376, KRS 0000251803

engine solidside